TRES CULTURAS

Som hereus de les nostres arrels culturals amb un llarg recorregut històric. Durant la la Edat Mitjana, alhora que la guerra i l’enfrontament, va tenir lloc la coexistència i la fusió entre les tres cultures i religions presents en la península: la cristiana, la musulmana i la mongeta. La convivència durant més de 700 anys va marcar la nostra música, la nostra gastronomia, costums, de manera que creiem important mostrar la riquesa tant del que ofereix cadascuna de les tres cultures com el que ens uneix. En format de cicle, de festival o de jornada única, podem abordar aquesta temàtica de diferents maneres, segons els objectius. Organitzar un esdeveniment de les tres cultures és potser un de les accions més interessants per a una població que vulgui fer homenatge a la multiculturalitat i a la tolerància mentre treu a relluir el seu patrimoni cultural propi. Nosaltres ens ocupem de coordinar una programació adequada, contractació d’artistes, cerca de recursos, qüestions tècniques, etc.

tres-culturas1

Somos herederos de nuestras raíces culturales con un largo recorrido histórico. Durante la la Edad Media, a la vez que la guerra y el enfrentamiento, tuvo lugar la coexistencia y la fusión entre las tres culturas y religiones presentes en la península: la cristiana, la musulmana y la judía. La convivencia durante más de 700 años marcó nuestra música, nuestra gastronomía, costumbres, de manera que creemos importante mostrar la riqueza tanto de lo que ofrece cada una de las tres culturas como lo que nos une. En formato de ciclo, de festival o de jornada única, podemos abordar esta temática de diferentes maneras, según los objetivos. Organizar un evento de las tres culturas es quizá uno de las acciones más interesantes para una población que quiera hacer homenaje a la multiculturalidad y a la tolerancia mientras saca a relucir su patrimonio cultural propio. Nosotros nos ocupamos de coordinar una programación adecuada, contratación de artistas, búsqueda de recursos, cuestiones técnicas, etc.

 

 

 

Anuncios